Lịch sự kiện tại SIHUB

×

Sự kiện tuần này

Các quy định mới về pháp luật hình sự đối với doanh nghiệp từ năm 2018

8:00 đến 0:30
Thứ Năm ngày 14-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/Wu7qAWW1HLPb

 • Người liên hệ:
 • Email: cskh@i-law.vn
 • Phone #: 02873032868

Sự kiện tuần này

YOUR ENGLISH YOUR FUTURE

8:30 đến 0:30
Thứ 7 ngày 16-12-2017
Phòng Trần Đại Nghĩa

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/gwtfc6dnCc9c

 • Người liên hệ: Phạm Thị Ngọc Tuyết
 • Email: tuyet.pham@joliesiam.com
 • Phone #: 0903687369

Sự kiện tuần này

WISE-FB Training

8:00 đến 17:00
Thứ Sáu ngày 15-12-2017
Phòng Trần Đại Nghĩa

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/jwLuF0JXiimD

 • Người liên hệ: Nguyễn Lan Anh
 • Email: nguyenlananh@ecc-hcm.gov.vn
 • Phone #: 0907067903

Sự kiện tuần này

Foodservices industry: It s time to welcome Genaration Z

8:30 đến 0:00
Thứ Tư ngày 13-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/dARf3zKP5agn

 • Người liên hệ: Pham Nguyễn Thiên Thủy
 • Email: thuypnt@lemediavn.com
 • Phone #: 0919833766

Sự kiện tuần này

Hoạch định và thực thi chiến lược Trung Hạn

7:30 đến 12:30
Chủ Nhật ngày 17-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/BS1hED65Sokz

 • Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Thương
 • Email: ngocthuong2061990@gmail.com
 • Phone #: 01696991142

Sự kiện tuần này

HARD FORKS: LÀM SAO ĐỂ NHẬN COIN MIỄN PHÍ VÀ TRÁNH MẤT BITCOIN

19:00 đến 21:00
Thứ Hai ngày 11-12-2017
Phòng Trần Đại Nghĩa

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/aBfqb29HOGvR

 • Người liên hệ: Robert Vong
 • Email: robert.vong@gmail.com
 • Phone #: +84 0122 506 8865

Sự kiện tuần này

Modern Digital Security: How to protect your identity, passwords and assets from hackers

19:30 đến 21:30
Thứ Năm ngày 14-12-2017
Phòng Trần Đại Nghĩa

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/C525BVAn1LAP

 • Người liên hệ: Robert Vong
 • Email: robert.vong@gmail.com
 • Phone #: +84 0122 506 8865

Sự kiện tuần này

LEAD THE CHANGE 2017

17:30 đến 21:30
Thứ Tư ngày 13-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/56zvjPrBaIkg

 • Người liên hệ: Dương Tấn Phú
 • Email: tanphu@ecc-hcm.gov.vn
 • Phone #: 0949.791.591

Sự kiện tuần này

Tri ân khách hàng và ra mắt sản phẩm mới

14:00 đến 17:00
Thứ Ba ngày 12-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/8xZSHJT6EYOs

 • Người liên hệ: Nguyễn Thị Hoàn Tiên
 • Email: tiennth@vnflavor.com
 • Phone #: 0868612326

Sự kiện tuần này

LEAD THE CHANGE 2017

13:30 đến 17:00
Thứ Năm ngày 14-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/TL292wQwL4SQ

 • Người liên hệ: Dương Tấn Phú
 • Email: tanphu@ecc-hcm.gov.vn
 • Phone #: 0949.791.591

Sự kiện tuần này

Các quy định mới về pháp luật hình sự đối với doanh nghiệp từ năm 2018

8:00 đến 0:30 ngày 14-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/Wu7qAWW1HLPb

 • Người liên hệ:
 • Email: cskh@i-law.vn
 • Phone #: 02873032868

Sự kiện tuần này

YOUR ENGLISH YOUR FUTURE

8:30 đến 0:30 ngày 16-12-2017
Phòng Trần Đại Nghĩa

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/gwtfc6dnCc9c

 • Người liên hệ: Phạm Thị Ngọc Tuyết
 • Email: tuyet.pham@joliesiam.com
 • Phone #: 0903687369

Sự kiện tuần này

WISE-FB Training

8:00 đến 17:00 ngày 15-12-2017
Phòng Trần Đại Nghĩa

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/jwLuF0JXiimD

 • Người liên hệ: Nguyễn Lan Anh
 • Email: nguyenlananh@ecc-hcm.gov.vn
 • Phone #: 0907067903

Sự kiện tuần này

Foodservices industry: It s time to welcome Genaration Z

8:30 đến 0:00 ngày 13-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/dARf3zKP5agn

 • Người liên hệ: Pham Nguyễn Thiên Thủy
 • Email: thuypnt@lemediavn.com
 • Phone #: 0919833766

Sự kiện tuần này

Hoạch định và thực thi chiến lược Trung Hạn

7:30 đến 12:30 ngày 17-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/BS1hED65Sokz

 • Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Thương
 • Email: ngocthuong2061990@gmail.com
 • Phone #: 01696991142

Sự kiện tuần này

HARD FORKS: LÀM SAO ĐỂ NHẬN COIN MIỄN PHÍ VÀ TRÁNH MẤT BITCOIN

19:00 đến 21:00 ngày 11-12-2017
Phòng Trần Đại Nghĩa

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/aBfqb29HOGvR

 • Người liên hệ: Robert Vong
 • Email: robert.vong@gmail.com
 • Phone #: +84 0122 506 8865

Sự kiện tuần này

Modern Digital Security: How to protect your identity, passwords and assets from hackers

19:30 đến 21:30 ngày 14-12-2017
Phòng Trần Đại Nghĩa

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/C525BVAn1LAP

 • Người liên hệ: Robert Vong
 • Email: robert.vong@gmail.com
 • Phone #: +84 0122 506 8865

Sự kiện tuần này

LEAD THE CHANGE 2017

17:30 đến 21:30 ngày 13-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/56zvjPrBaIkg

 • Người liên hệ: Dương Tấn Phú
 • Email: tanphu@ecc-hcm.gov.vn
 • Phone #: 0949.791.591

Sự kiện tuần này

Tri ân khách hàng và ra mắt sản phẩm mới

14:00 đến 17:00 ngày 12-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/8xZSHJT6EYOs

 • Người liên hệ: Nguyễn Thị Hoàn Tiên
 • Email: tiennth@vnflavor.com
 • Phone #: 0868612326

Sự kiện tuần này

LEAD THE CHANGE 2017

13:30 đến 17:00 ngày 14-12-2017
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/TL292wQwL4SQ

 • Người liên hệ: Dương Tấn Phú
 • Email: tanphu@ecc-hcm.gov.vn
 • Phone #: 0949.791.591

12
2017
CNHaiBaNămSáuBảy
1
2
2
5
3
2
4
2
5
1
6
2
7
2
8
2
9
7
10
3
11
1
12
1
13
2
14
3
15
1
16
1
17
1
18
19
1
20
2
21
2
22
1
23
24
25
26
1
27
28
29
1
30
31

Sự kiện diễn ra hôm nay

HARD FORKS: LÀM SAO ĐỂ NHẬN COIN MIỄN PHÍ VÀ TRÁNH MẤT BITCOIN

19:00 đến 21:00 - Phòng Trần Đại Nghĩa

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/aBfqb29HOGvR

 • Người liên hệ: Robert Vong
 • Email: robert.vong@gmail.com
 • Phone #: +84 0122 506 8865