Lịch sự kiện tại SIHUB

×

Sự kiện tuần này

Hoạch định vga2 thực thi chiến lược trung hạn (Phần 2)

7:30 đến 0:30
Chủ Nhật ngày 25-02-2018
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/CFbxlRDXcmV0

  • Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Thương
  • Email: ngocthuong2061990@gmail.com
  • Phone #: 01696991142

Sự kiện tuần này

Hoạch định vga2 thực thi chiến lược trung hạn (Phần 2)

7:30 đến 0:30 ngày 25-02-2018
Phòng Hub Cafe

Nội dung: https://www.coorin.com/sukien/CFbxlRDXcmV0

  • Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Thương
  • Email: ngocthuong2061990@gmail.com
  • Phone #: 01696991142

02
2018
CNHaiBaNămSáuBảy
1
3
2
5
3
3
4
3
5
2
6
1
7
2
8
3
9
3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
26
1
27
1
28
2

Sự kiện diễn ra hôm nay